GDPR

Det er vigtigt for Tvilum, at alle registrerede personer informeres om deres rettigheder i relation til behandling af personoplysninger.

Information

Det er desuden et vigtigt fokus for Tvilum at sikre overholdelse af alle registrerede personers rettigheder. Alle medarbejdere, der beskæftiger sig med behandling af personoplysninger hos Tvilum, skal derfor orienteres om omfanget af de registrerede personers rettigheder, samt om hvordan de skal håndtere anmodninger fra de registrerede personer. Dette er beskrevet i konkrete retningslinjer.

Alle registrerede personer har ret til at opnå indsigt i behandlingen af deres personoplysninger, hvis de anmoder herom. De registrerede personer har som udgangspunkt ret til at blive informeret om, til hvilke formål personoplysninger behandles, hvilke kategorier af personoplysninger der behandles om dem, og hvem der modtager personoplysningerne. Der kan dog være undtagelser, der i specifikke situationer indebærer, at der kan ske begrænsninger i denne ret.

Ved yderligere spørgsmål kan der rettes henvendelse til tvilum@tvilum.com