Produktdesign

Det er ikke lige meget hvordan et produkt er designet, når det drejer sig om bæredygtighed.

Alle vores produkter er pakket i flade og komprimerede pakker, der gør det nemt at transportere så man undgår for meget luft i lasten. Dette er meget afgørende for klimabelastningen.

Vi har fokus på, at vores møbler skal kunne bruges i flere funktioner og skal kunne sammensættes modulært. Således kan vi optimere både vores produktion og anvendelsen hos kunden og dermed give produkterne en længere samlet levetid.

Når vores møbler har udtjent deres brug, er det vigtigt for os at materialerne kan genanvendes på den mest bæredygtige måde. Derfor kommer vi fremover til at have et endnu større fokus på, hvorledes et samlet møbel nemt kan skilles ad og genbruges bedst muligt.

time-clock-hand-1

Genbrug og affald

Der ankommer mange tons råvarer ind på vores fabrikker, som forarbejdes til færdige møbler. I denne proces opstår en stor mængde affald.

Vores indkøb og produktdesign er optimeret, så der forekommer minimal spild fra produktionen. Den smule spild der kommer, sørger vi for at sortere, så det så vidt muligt kan genanvendes. Afskær fra spånplader og kasserede emner bringes retur til vores lokale spånpladeleverandør, så det på den måde genanvendes i produktionen af nye plader. Det støv som opstår ved forarbejdningen af pladerne afbrændes for at opvarme vores bygninger.

De affaldsfraktioner som vi ikke selv kan bringe i omløb igen, indsamles af vores samarbejdspartner på området. Her holder vi løbende et øje på at optimere værdien af affaldsfraktionerne. For eksempel vil vi gerne minimere eller helt afskaffe den andel, som ryger til deponi.

Bæredygtige råmaterialer

Den nok mest effektive måde, vi som produktionsvirksomhed kan gøre verden mere bæredygtig på, er ved at anvende bæredygtige råvarer.

Ved at vælge et produkt fra Tvilum hjælper du med at passe på verdens skove. Materialerne som vores møbler er produceret af kommer fra ansvarligt drevne FSC®-certificerede skove og andre kontrollerede kilder. Forest Stewardship Council® (FSC) er en global non-profit organisation, som arbejder for at udbrede miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig brug af verdens skove. 

Derudover er en del af vores råmaterialer lavet af genbrugsmaterialer. Dette er et helt centralt mål for os, og vi arbejder løbende for at så stor en del som muligt er genbrug.

Over de kommende år vil vi nedtrappe og til sidst helt udfase vores brug af EPS – også kendt som flamingo. Dette materiale er typisk produceret på olie, og mulighederne for genanvendelse er dårlige globalt set, og materialet er svært nedbrydeligt i naturen. Derfor mener vi, at det mest ansvarlige er at finde et biobaseret genanvendeligt alternativ.

Det samme gælder vores øvrige anvendelse af plastik i emballagen, som bliver til affald så snart slutbrugeren har samlet sit møbel. Her er vi i gang med at finde de bedste løsninger, så vi sørger for, at vores fremtidige plastikforbrug er optimeret i forhold til hele materialets livscyklus.

 

business-team-goal

Spørg efter vores FSC™-certificerede produkter