Compliance

Tvilum er som delvist ejer-ledet virksomhed bygget på et stærkt fundament af ordentlighed. Det skinner igennem i alle vores handlinger. For at sikre, at vi lever op til alle krav og forventninger fra samfundet, har vi udviklet en række politikker, der guider os i vores strategi og handlinger. Vi er desuden medlem af UN Global Compact, og hvert år fornyer vi vores forpligtelse til at leve op til de ti principper om respekt for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og klima samt antikorruption. Til sikring af etisk korrekt adfærd i vores organisation har vi ydermere implementeret en whistleblowerordning, så alle i organisationen anonymt kan anmelde eventuelle uregelmæssigheder.

Lokalsamfund

Vi har en produktion, der påvirker vores nære omverden.

På den ene side skaber vi en masse arbejdspladser, og er glade for at vi kan tiltrække talenter fra vores lokalsamfund. Vi indgår også i forskellige former for partnerskaber og sponsoraftaler lokalt.

På den anden side har vores aktiviteter også en påvirkning på vores umiddelbare omgivelser. Vi har stort fokus på at minimere vores forurening, som for eksempel støj, røg, støv og spildevand.

 

police-footsteps

Leverandørstyring

En stor del af risikoen for at vores aktiviteter kan komme til at skade samfundet kommer fra hele vores værdikæde og dermed også fra vores leverandører. Derfor har vi et skarpt fokus på løbende at blive bedre til at kontrollere vores indkøb samt vores leverandørers handlinger.