Klimapåvirkning

Det kan ikke undgås, at en årlig produktion af møbler i den størrelsesorden, som vi håndterer, giver en påvirkning på klimaet. Men vi har et stort fokus på at minimere vores klimapåvirkning på alle områder.

Over de kommende år vil vi indsamle flere klimadata end tidligere. Vi har allerede kortlagt langt størstedelen af vores egen direkte (scope 1) og indirekte (scope 2) klimapåvirkning. Indenfor en kort årrække vil vi have de første dele af vores værdikædes klimapåvirkning (scope 3) kortlagt. Vi anvender den bredt anerkendte GHG protokol, når vi kortlægger og beregner vores emissioner for at sikre kvaliteten af vores data.

Energi

Der anvendes en del energi i vores produktion. Vi arbejder kontinuerligt med at optimere produktionen, vores faciliteter og maskiner for at minimere vores forbrug af elektricitet og varme. 

For at få det rigtige beslutningsgrundlag og for at sikre, at vi forbedrer os, er vi blevet certificerede i energiledelse (ISO 50001). Det betyder, at vi indsamler data om vores energiforbrug, og løbende finder forbedringer hvor det er muligt. 

gauge-dashboard

Transport

Vores råvarer er langt overvejende fra europæiske leverandører. Herunder vores største leverandør, som ligger placeret under 100 km fra fabrikkerne i Danmark. Det minimerer kraftigt transportbehovet i dette led af værdikæden. Langt de fleste råvarer transporteres på lastbiler og vi arbejder på at forbedre klimapåvirkningen herfra.

Vores interne transport sker hovedsageligt på trucks, som næsten udelukkende kører på el.
Vores slutprodukter eksporteres ud i hele verden, og det kan ikke undgås at der kommer et negativt aftryk herfra. Produkterne transporteres med lastbil, tog og skib. Dette er et fokusområde, som vi kommer til at arbejde mere med fremover.

Materialer

Vi prioriterer at købe råmaterialer med en høj andel af genbrugsmateriale ved de materialetyper, hvor det giver mening (for eksempel spånplade og pap). Samtidig stræber vi efter at minimere indholdet af skadelige stoffer i råmaterialerne. Dette både af hensyn til brugere af vores møbler, men også for at højne anvendeligheden af materialerne, når møblerne bortskaffes efter endt brug.

Efter endt brug kan vores møbler skilles ad, og hvis infrastrukturen hvor brugeren bor tillader det, kan træmaterialerne anvendes igen til nye spånplader. Alternativt kan det anvendes i varmeproduktion hos lokale varmeværker. Vi har et stigende fokus på denne del af livscyklussen af vores møbler, og forsøger løbende at sikre den bedste og mest klimavenlige bortskaffelse eller genanvendelse.

recycling-sign