Ansvarlig arbejdsplads

Medarbejdersikkerhed og -sundhed

Vores medarbejderes sikkerhed og sundhed er et helt naturligt fokus for os. Dette bliver endnu vigtigere, da vi har store maskiner og manuelle processer i vores produktion.

Vi har udviklet en omfattende organisation af arbejdsmiljøgrupper i alle afdelinger. Disse er både meget dynamiske og proaktive, når det kommer til at afhjælpe mulige risici, og komme med forbedringsforslag baseret på nye processer og ny teknologi.

safety-vest

Medarbejderudvikling

Selvom vi har mange maskiner og robotter i produktionen, er der stadig mange mennesker beskæftiget i vores fabrikker og distributionscentre. Når vi har fokus på kompetenceudvikling af vores ansatte, er det først og fremmest medarbejdernes sikkerhed, vi har fokus på. 

Derfor gennemfører vi årligt mange sidemandsoplæringer af ansatte, så alle er uddannet til at betjene de maskiner de arbejder ved.

Herudover har vi programmer for kompetenceopbygning af talenter og ledelse i virksomheden.

Diversitet og inklusion

Med over 800 ansatte globalt set, er vi meget bevidste om, at forskellighed styrker vores organisation. I alle dele af vores organisation har vi fokus på, at mangfoldighed er med til at gøre os stærkere og mere innovative. Det er vigtigt uanset om det drejer sig om køn, etnicitet eller social baggrund. Vi tager også gerne et ansvar for at hjælpe personer, der ikke har den nemmeste adgang til arbejdsmarkedet. Ofte er inklusion af disse personer også med til at forøge mangfoldigheden og dermed styrke vores organisation.